Veckans Norrbottensförfattare - Bengt Pohjanen

Som trespråkig litterär röst i Norden måste jag lita till min litterära kompass i näsan och ge mig ut i okända marker med gränsmänniskans övertygelse om att man aldrig kan gå vilse.

Bengt Pohjanen
- Som trespråkig litterär röst i Norden måste jag lita till min litterära kompass i näsan och ge mig ut i okända marker med gränsmänniskans övertygelse om att man aldrig kan gå vilse, alltid kommer man nånstans. Och skulle man gå vilse är det bara att gå hem, säger Bengt Pohjanen.

Ingen annan författare förknippas så starkt med meänkieli som Bengt Pohjanen. Han har visat att det är möjligt att skriva på meänkieli. Redan 1985, 15 år innan meänkieli blev ett officiellt språk, presenterade han sin översättning av Markusevangeliet, Tule Leevi fölhjyyn. Senare har han översatt övriga evangelier och också en rad barnböcker, dikter, prosatexter till meänkieli.

Bengt Pohjanen föddes 1944 i byn Kassa, Pajala, precis vid finska gränsen. Fadern var tullare men bytte sida och blev smugglare. Släkten på pappans sida var ateister medan moderssidan var fromma laestadianer. Uppväxten präglades av dessa kollisioner och livshållningar men även av släktens berättarförmåga.

Läs mer om Bengt Pohjanen på Norrbottensförfattare.se >>>

 

 

 

Audience:

Tags:

Written by: Maria Öman Monday, June 20, 2016