Veckans Norrbottensförfattare - Paulus Utsi

Han började skriva sina dikter på små lappar som hustrun sparade och så småningom skickade in till tidningen Samefolket.

Paulus Utsi Fotograf Per-Ola Utsi
Paulus Utsi har haft stor betydelse för den moderna samiska kulturen och på 1970-talet nådde han ut till en yngre publik. Hans diktning talar om hur samerna tvingades till uppbrott genom kraftverksutbyggnader men den beskriver även kärleken till naturen, renarna och förfäderna för att nu nämna några teman.

Paulus Utsi fick endast se en diktsamling ges ut, Giela giela som kom 1974. Härefter har två böcker getts ut och den senaste, Don Canat Mu Alccesat, översattes 2000 till svenska (Följ stigen) av John Erling Utsi och Birgitta Östlund.

Läs mer om Paulus Utsi på Norrbottensförfattare.se >>>

Fotograf: Per-Ola Utsi

 

Tags:

Written by: Maria Öman Thursday, May 19, 2016