Vill du ställa ut?

På biblioteket finns en utställningsyta med glasmontrar, skärmar och utställningspodier.

Du som ägnar dig åt konstnärligt skapande kan anmäla ditt intresse för att ställa ut hos oss. Även skolor och förskolor är välkomna.

För mer information och intresseanmälan kontakta:
Camilla Nyman
Telefon: 0921-627 49
E-post

Tags:

Thursday, May 16, 2019