Tidskrift för schack

Subtitle: Tfs : officiellt organ och medlemsblad för Sveriges schackförbund
Language: Swedish
Published: 2019
Subjects: