Yngve Ryd

Under sommaren presenterar redaktionen norrbottniska författarskap, alla på olika sätt värda att uppmärksammas och lyftas.

Yngve Ryd finns på Norrbottensförfattare.se tillsammans med 112 andra intressanta författare.

Författaren Yngve Ryd Fotograf Gisela Granberg
Yngve Ryd
har skrivit om hur man tillverkar björkskidor, om hur man bygger torvkåtor, om snö och eld, för att bara nämna några av de dokumenterade ämnena. Hans arbetsmetod var att intervjua människor, samma personer upprepade gånger. När han skrev boken Snö tillbringade han hundratals timmar i Johan Rassas kök. Genom sitt arbete bevarade han äldre människors kunskaper om naturen, om arbetsliv och arbetsmetoder.


Österländsk mästare i snö

- Det är fullt möjligt att skriva tjocka böcker om snö, eld eller timmerkörning med häst, om man intervjuar kunniga människor. Om man däremot hade utgått från skriftliga källor hade det endast blivit ynkliga häften. Samma gäller en mängd områden av gammal arbetslivskunskap, det mesta är ännu inte nedtecknat, berättar Yngve Ryd när han presenterar sig själv på Norrbottensförfattare.se.

Boken Snö är en dokumentation över samisk snökunskap och innehåller mer än 300 ord för is och snö. I en – lyrisk! – recension i tidskriften Arena (nr 1/2002) skriver Sverker Sörlin: ”Ett österländskt leende lyser varmt i denna frostigt nordliga bok. Och jag tror att det rätta ordet är ”Mästare”.

Läs ett textutdrag ur Snö >>>

Yngve föddes i Vuollerim i Jokkmokks kommun. Hans far var timmerkusk och hans mor kocka i skogskojorna. Familjen flyttade till Västerås när Yngve skulle börja gymnasiet. Han återvände till Jokkmokk när han var 25 år och bodde där fram till sin död 2012. Han har varit metallarbetare och arbetat på sågverket i Jokkmokk.

Skrivet av Maria Öman