Låneregler

Bibliotekskort

För att få ett bibliotekskort måste du visa godkänd fotolegitimation och godkänna att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du inte har ett svenskt personnummer så måste du visa upp ditt LMA-kort för att få ett lånekort.

Barn och ungdomar mellan 0 och 18 år får bibliotekskort om vårdnadshavare godkänner bibliotekskortsansökan genom att underteckna en bibliotekskortsförbindelse.

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i bibliotekets datasystem. Det innebär att uppgifter som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekspersonalen på alla folkbibliotek i Norrbotten. Bibliotekens personal har tystnadsplikt och uppgifter eller handlingar från inte lämnas ut enligt 40 kap. §3. offentlighets- och sekretesslagen.

Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod så att du kan låna om och reservera via vår gemensamma webbportal Bibblo.se, låna medier på våra utlåningsmaskiner samt använda våra digitala tjänster.

När du undertecknar bibliotekskortet godkänner du våra låneregler.

Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna, kan lånerätten och övriga bibliotekstjänster begränsas under en viss tid, maximalt 1 år.
Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt bibliotekskort.

Ansvar för lån

 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet.
 • Vårdnadshavare ansvarar för barns och ungdomars lån.
 • Om någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli ersättningsskyldig.
 • Ett nytt kort erhålls mot särskild avgift.

Hantering av personuppgifter

Vid ansökan om lånekort godkänner du att namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress registreras och lagras i vårt biblioteksdatasystem. Vi registrerar också lån, reservationer och återlämningsdatum. Uppgifter om lånen raderas vid återlämning.

Personuppgifterna behövs för att du ska kunna låna och reservera böcker. Biblioteken i Norrbotten lämnar inte ut dina uppgifter.

Biblioteken i Norrbotten är ett folkbibliotekssamarbete mellan alla 14 kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Vissa material lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Återlämning kan ske på alla folkbibliotek i länet. Du kan begära att få ett återlämningskvitto på dina återlämnade lån. Be personalen om detta innan återlämningen genomförts eller ta ut kvitto i samband med återlämning via återlämningsautomat.

Återlämning av böcker som är lånade på bibliotek som inte ingår i länssamarbetet är inte möjligt.

Omlån

Behöver du längre lånetid har du vanligtvis möjlighet att göra omlån. Det ska göras innan den ordinarie lånetiden gått ut. 

Biblioteket beviljar två omlån. Du kan inte låna om snabblån, hyrfilm eller material som är reserverat av någon annan.

E-lån

Du kan göra 4 lån per kalendermånad. Med e-lån menas lån av e-böcker och/eller e-ljudböcker. Gäller även lån via appen Biblio.

Reservation

Böcker och andra medier kan reserveras och du får då ett meddelande när det som reserverats finns att hämta.

Referensmaterial och vissa andra medier, till exempel snabblån, kan inte reserveras.

Böcker, ljudböcker, språkkurser, fakta-DVD, fakta-CD och mikrofilmade dagstidningar kan reserveras från alla bibliotek inom samarbetet oavsett var du bor.

Försenade lån och avgifter

Påminnelse om försenade lån skickas ut cirka 7 dagar efter förfallodatum.

 • Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas efter återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den lånekontot.
 • Inga övertidsavgifter tas ut av barn och ungdomar 0-18 år.
 • Ingen övertidsavgift utgår för barn- och ungdomsmedier eller för talböcker.
 • Ingen övertidsavgift utgår till Boken kommer- eller talbokslåntagare.

Om den sammanlagda skulden är 100 kronor eller mer, får du lånestopp och kan då inte utnyttja bibliotekets tjänster till dess skulden är mindre än 100 kronor. Skulden betalas på något av våra folkbibliotek i Norrbotten.

Om det lånade materialet inte återlämnas skickas en räkning på medierna. Ditt bibliotekskort spärras tills räkningen är betald eller lånen återlämnats. Förseningsavgiften kvarstår.
Räkningar som inte betalats inom föreskriven tid lämnas till inkasso.

Övertidsvarning

Du har möjlighet att få en så kallad övertidsvarning via SMS eller e-post. Du får då ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Anmäl till biblioteket om du önskar denna service. Även om övertidsvarningen inte når dig är du alltid själv ansvarig för att lånen återlämnas i tid.

Ersättning för förstörda och förkomna medier

 • Vårdnadshavare ansvarar för ersättning av barns försvunna eller förstörda medier.
 • Du kan i vissa fall ersätta förkomna eller skadade lån. Kontakta ditt bibliotek för mer information.
 • Ersättning som betalats för borttappad bok/medie återbetalas ej om boken/mediet eventuellt hittas. Undantag kan förekomma om boken är mycket angelägen för biblioteket och svår att ersätta.

Vid dödsfall kan det ta ett tag innan bibliotekssystemet får information från Skatteverket, därför kan krav skickas till dödsboet.

Avgifter

 • Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag efter förfallodatum.
 • Maxbelopp per återlämningstillfälle: 100 kronor.
 • Ersättningslånekort: 20 kronor.
 • Fjärrlåneavgift: Bok 20 kronor.
 • Artikelkopia: 50 kronor.
 • Lån från utomnordiska länder: 150 kronor.

Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier:
vuxenbok 300 kronor, barnbok 200 kronor, ljudbok vuxen 300 kronor, ljudbok barn 200 kronor, språkkurs 500 kronor, mikrofilmade dagstidningar 500 kronor, småtryck, häften 50 kronor, fakta-DVD 300 kronor, fakta-CD vuxen 300 kronor, fakta-CD barn 200 kronor.

Lokala avgifter för annat material kan förekomma.