Tillgänglighet

På den här sidan berättar vi om två olika tillgänglighetsfrågor

1. Det finns många sätt att läsa och lyssna på böcker

2. Så här tillgänglig är vår webbplats

Många sätt att läsa

Legimus - talböcker

Tycker du att det är svårt att läsa tryckta böcker? Om du har någon fom av läsnedsättning, exempelvis dyslexi, har du rätt att få låna talböcker. Du får hjälp och information på ditt bibliotek. Kontaktuppgifter till biblioteket hittar du i menyn.

Här hittar du information om vad Legimus är och hur det fungerar >>>

Norrbottens taltidning - senaste nytt

En tidning för dig som har nedsatt syn och bor i Norrbotten. Genom intervjuer och reportage speglar taltidningen vardagen för synskadade i länet.

Tidningen berättar om och beskriver förändringar i samhället. Den rapporterar om nya medicinska rön, berättar om nya hjälpmedel för synskadade och granskar kommunala och statliga beslut som påverkar den synskadades vardag. Insyn ges ut av Region Norrbotten.

Här kan du lyssna på Norrbottens taltidning >>>

På biblioteket

Många sätt att läsa

På biblioteken kan du låna och läsa med ögon och öron. Det finns lättlästa böcker och böcker med stor text. Har du frågor, kontakta ditt bibliotek.

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna

Kontakta ditt lokala bibliotek för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och toaletter.

Om du har någon form av synnedsättning finns det olika sätt att läsa och lyssna på böcker.  

Om vår webbplats

Biblioteken i Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och besöka våra bibliotek.

Större text

Du kan ändra textstorlek på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och trycka på plus- eller minustecknen.

Om inte det fungerar hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem är vi tacksamma om du svarar på nedan frågor och skickar det som e-post till webbredaktionen. På så sätt får vi veta att problemet finns.

  1. För- och efternamn.
  2. Berätta om du vill ha återkoppling av oss.
  3. Problem eller förslag: beskriv vad som är problemet eller vad som kan göras bättre.

Skicka dina synpunkter till redaktion@bibblo.se